Pressmeddelande

Så mycket får varje kommun av skolmiljarden

Under februari betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Den bifogade tabellen visar hur bidraget fördelas.

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen, i december förra året, att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med en miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

– Skolorna behöver inte ansöka om de här pengarna utan de kommer helt enkelt att betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverkets handläggningsavdelning.

Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Uppgifterna om antal barn per kommun utgår från Statistiska centralbyråns (SCB) siffror för 2020. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor.

Läs hur mycket varje kommun får Pdf, 601 kB, öppnas i nytt fönster.

Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni.

Mer information

Extra skolmiljard

Kontakt

För frågor till Johanna Freed, kontakta Skolverkets presstjänst, 08-527 333 00.


Publicerades den .