Pressmeddelande

Skolverket rekommenderar en gemensam teknisk standard – ska underlätta för skolor

För att säkerställa att olika system kan fungera tillsammans och för att underlätta administrationen ute på skolorna rekommenderar Skolverket nu standarden SS12000:2020. Rekommendationen är efterfrågad av ansvariga inom skolan och av tjänsteföretag inom utbildningssektorn.

– Många skolhuvudmän och tjänsteföretag har efterfrågat tydlighet kring digitala standarder. Vår rekommendation kommer ge en välkommen riktning framåt så att vi tillsammans kan fortsätta att arbeta fram bra och effektiva tekniska lösningar som utgår ifrån elevens, lärarnas och skolornas behov, säger Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket.

Samordning och samarbete kring standarder behövs

Ett av de utvecklingsområden som lyfts inom ramen för den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet är samordning och samarbete kring standarder och gemensamma digitala lösningar. Skolverket har ett särskilt uppdrag att driva på arbetet inom detta.

– Genom standardiseringar kan olika system fungera tillsammans och kommunicera med varandra. Det förenklar för ansvariga inom skolan, särskilt för mindre kommuner eller fristående skolor med begränsade utvecklingsresurser, säger Niklas Leide, expert inom digitalisering på Skolverket.

Skolverkets första rekommendation av en teknisk standard

Skolverket var med och tog fram standarden SS12000:2020 inom Svenska Institutet för Standarder (SIS) för cirka ett år sedan. För första gången går Skolverket nu ut och rekommenderar en teknisk standard, och myndigheten kommer även att utgå från standarden i egna utvecklingsarbeten.

– Vi hoppas och tror att vår rekommendation leder till att den aktuella standarden används i ännu större utsträckning och att det öppnar upp för ett ökat användande av tekniska standarder inom utbildningssektorn, säger Peter Karlberg.

Fakta om SIS och standard SS12000:2020

  • Svenska Institutet för Standarder (SIS) är medlemmar av ISO och CEN som är organ för framtagandet av nationella och internationella standarder. Inom dessa tas initiativ till standardisering som ger smart och hållbar samhällsutveckling.
  • Hösten 2020 blev SS12000:2020, Gränssnitt for informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan, antagen som svensk standard av SIS. Standarden är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra. Hur data ska överföras från ett system till ett annat, på vilket sätt och hur den ser ut.
  • Standarden SS12000:2020 kostar ingenting för skolorna, då Skolverket fortsätter att finansiera en fleranvändarlicens av standarden.
  • Skolverket ingår i SIS tekniska kommitté Informationshantering inom utbildningssektorn (TK 450). Där arbetar Skolverket tillsammans med andra viktiga aktörer med att förvalta befintliga och utveckla nya tekniska standarder inom skolsektorn.

För mer information

Sektorsansvar för skolans digitalisering

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan Länk till annan webbplats. (Svenska Institutet för Standarders webbplats)

Relaterat

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Länk till annan webbplats. (Regeringens webbplats)

För frågor kontakta

För kommentarer av Peter Karlberg eller Niklas Leide, kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00.

Publicerades den .