Pressmeddelande

Stor andel ukrainska barn inskrivna i svensk skola

Fyra av fem ukrainska barn i åldern 6–17 år som tagits emot av kommunerna går eller har sökt plats i svensk skola. Totalt går drygt 6 100 elever i skolan. Det visar en ny lägesbild från Skolverket.

– Det är positivt att en så stor andel av de ukrainska barnen finns i svensk skola. Skolan ger kunskaper, men även ett socialt skyddsnät, möjligheter till att umgås med jämnåriga och tillgång till skolans elevhälsa, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Kapacitet att ta emot fler barn från Ukraina

Lägesbilden visar också att cirka två tredjedelar av de kommuner som svarat på enkäten bedömer att de i stor utsträckning har kapacitet att ta emot fler barn och unga från Ukraina. Hälften av kommunerna uppger att de i grundskolorna i stor utsträckning har den tillgång de behöver till lärare eller annan personal som kan ukrainska eller ryska, eller har annan relevant språkkompetens.

– Många kommuner hade förväntat sig fler barn från Ukraina än det faktiskt har kommit. När den initiala ruschen hade lagt sig har de därför inte sett att det blivit några större problem vad gäller mottagandet i skolan, säger Peter Fredriksson.

Ökning i de kommuner som tagit emot flest barn

I våras tog Skolverket fram en lägesbild som visade att ungefär 1 200 elever var inskrivna i grundskolan i de 21 kommuner som då hade tagit emot flest barn från Ukraina. Motsvarande antal den 1 september för dessa kommuner var ungefär 2 000 elever. Även om undersökningsmetoderna skiljer sig åt visar resultaten att antalet inskrivna elever i dessa kommuner ökat mellan maj och september.

Om lägesbilden

  • Skolverkets undersökning riktade sig till samtliga 290 kommuner i landet. 258 kommuner svarade vilket ger en svarsfrekvens på 89 procent.
  • Syftet var att få en lägesbild av hur många barn och unga mellan 6 och 17 år som flytt till Sverige undan den ryska invasionen av Ukraina, som går i svensk grund- eller gymnasieskola. Undersökningen avser även förskoleklass samt grundsär- och gymnasiesärskola.
  • Lägesbilden visar hur många som enligt kommunerna är inskrivna som elever, eller som har sökt en skolplats.
  • I lägesbilden görs jämförelser med antalet barn från Ukraina som enligt Migrationsverkets statistik har tagits emot i Sverige med anledning av den ryska invasionen. Att göra jämförelser med Migrationsverkets statistik innebär en viss osäkerhet, eftersom antalet personer som Migrationsverket har registrerat som mottagna inte nödvändigtvis behöver överensstämma med det faktiska antal som befinner sig i kommunen.
  • Kommunerna uppmanades att lämna uppgifter om situationen den 1 september 2022. Det finns indikationer på att antalet barn som är aktuella att skriva in som elever förändras över tid. Det är därför viktigt att betrakta undersökningens resultat som en lägesbild.

Ta del av undersökningen

Barn från Ukraina i svensk grund- och gymnasieskola, september 2022

Kontaktuppgifter

För frågor till generaldirektör Peter Fredriksson, kontakta Skolverkets presstjänst via telefon 08-527 333 00 eller mejla presstjanst@skolverket.se.

Publicerades den .