Barn från Ukraina i svensk grund- och gymnasieskola

Mot bakgrund av regeringsuppdraget att genomföra stöd och insatser med anledning av kriget i Ukraina har Skolverket genomfört en undersökning riktad till samtliga kommuner i Sverige. Syftet med undersökningen är att få en lägesbild av hur många barn och unga mellan 6 och 17 år, som flytt till Sverige undan kriget i Ukraina, som går i svensk grundskola eller gymnasieskola.

Närmare 6 800 barn mellan 6 och 17 år som flytt kriget i Ukraina var den 1 september inskrivna i eller hade sökt en plats i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan- eller gymnasiesärskolan enligt de kommuner som besvarat Skolverkets enkät.

Undersökningen visar att fyra av fem ukrainska barn fanns i skolan. Skolverket har jämfört antalet som var inskrivna som elever eller hade sökt en skolplats i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med antalet 6–17-åringar som enligt Migrationsverkets statistik tagits emot i kommunerna.

Ungefär två tredjedelar av de kommuner som svarat på enkäten bedömer att de i mycket eller i ganska stor utsträckning har kapacitet att ta emot fler barn från Ukraina. Detta oavsett om bedömningen rör kommunala förskoleklasser, eller grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor eller gymnasiesärskolor i kommunen.

Children from Ukraine in Swedish compulsory and upper secondary school, the situation as of early September 2022

When war broke out in Ukraine the Swedish National Agency for Education was tasked by the Government to provide support to Swedish schools. The Agency also decided to gather information regarding the participation of children from Ukraine in Swedish compulsory and upper secondary schools. A survey was conducted asking all municipalities to provide information about the number of children aged 6–17, that have fled Ukraine, that are enrolled in or have applied for a place in school by the beginning of September 2022. The study gives a snapshot of the situation shortly after the beginning of the fall semester.

Results show that according to the municipalities close to 6 800 children aged 6–17 that have fled Ukraine, had by the beginning of September 2022 enrolled in or had applied for a place in preschool class, compulsory school, compulsory school for pupils with learning disabilities, upper secondary education, or upper secondary school for pupils with learning disabilities.

Four out of five children from Ukrainian refugee families attend or have applied for a place in schools in Sweden. This was found by comparing the information provided by the municipalities with information provided by the Swedish Migration Agency about the number of children aged 6–17 in each municipality that had sought a permit according to the Temporary Protection Directive or asylum.

About two thirds of the municipalities that participated in the survey estimated that they to a large extent had the capacity to enrol more Ukrainian children in their schools, regardless of which of the studied school forms that the pupils needed a place in.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2022

Serie: Övrigt material

Diarienummer : 2022:1319

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt