Sök publikationer

Sökningen gav 1670 träffar.

Uppdrag om nationell samordning av undervisningen i minoritetsspråk

Redovisning av uppdrag om nationell samordning av undervisningen i minoritetsspråk

Utgiven år: 2021

Fjärr- och distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskolan (april 2021)

Intervjuer med huvudmän med anledning av covid-19-pandemin. April 2021.

Utgiven år: 2021

Betygsutveckling i årskurs 6 och i årskurs 9 i grundskolan våren 2017 till våren 2020

I den här promemorian redovisar vi elevernas resultatutveckling för terminsbetygen i årskurs 6 respektive slutbetygen i årskurs 9 våren 2017 till våren 2020. Vi visar betygsutvecklingen för ämnena matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk.

Utgiven år: 2021

Barn och personal i förskola 2020

I denna promemoria redogör vi för statistiken över barn och personal i förskolan per den 15 oktober 2020.

Utgiven år: 2021

Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2020/21

I denna promemoria redogör vi för statistiken över särskilt stöd i grundskolan.

Utgiven år: 2021

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Redovisning av Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska, U2019/03787 (1 bilaga)

Utgiven år: 2021

Uppdrag om Samverkan för bästa skola 2020

Redovisning av uppdrag om Samverkan för bästa skola, U2019/03786/S

Utgiven år: 2021

Elever och personal i fritidshemmet läsåret 2020/21

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever och personal i fritidshemmet.

Utgiven år: 2021

Uppföljning av gymnasieskolan 2021

Denna rapport utgör 2021 års redovisning av Skolverkets uppföljning av utvecklingen i gymnasieskolan.

Utgiven år: 2021

Uppdrag om försöksverksamhet med yrkesprov

Delredovisning av uppdrag om försöksverksamhet med yrkesprov

Utgiven år: 2021

Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2020/21

I denna promemoria redogör vi för statistiken över planerad undervisningstid i grundskolan. Statistiken visar hur den planerade undervisningstiden är fördelad mellan ämnen och ämnesgrupper per årskurs och stadium i grundskolan.

Utgiven år: 2021

Uppdrag om informationsinsats om anställning i skolan

Redovisning av uppdraget att genomföra informationsinsats om anställning i skolan genom befintliga arbetsmarknadsåtgärder enligt regleringsbrev 2018

Utgiven år: 2021

Uppdrag om stöd för utveckling av introduktionsprogram

Slutredovisning av uppdraget att stödja huvudmän och rektorer i att stärka gymnasieskolans introduktionsprogram genom s.k. introduktionsprogramsutvecklare. Uppdraget är givet i regleringsbrev för 2018.

Utgiven år: 2021

Kvalitet i yrkesutbildning – Stödmaterial till systematiskt kvalitetsarbete för gymnasial yrkesutbildning

Denna broschyr är ett stöd och inspiration för gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och för utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning i det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesutbildningen. Skolverket och de nationella programråden har arbetat fram detta stöd tillsammans för att bidra till att stärka kvaliteten i yrkesutbildningen.

Utgiven år: 2021

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 16

Uppdrag om bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

Slutredovisning av uppdraget att ta fram stöd för att underlätta huvudmännens kartläggning av tidigare utbildning och kunskaper, inklusive yrkeserfarenheter, hos nyanlända elever i gymnasieåldern.

Utgiven år: 2021

Uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2020

Redovisning av omfattning och användning av statsbidrag för lärcentrum bidragsåret 2020 enligt förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum. 2 bilagor i rapporten.

Utgiven år: 2021

Uppdrag om språkval i mellanstadiet

I den här redovisningen utreder Skolverket konsekvenserna av att 48 timmar i språkval är förlagda till mellanstadiet sedan hösten 2018. I uppdraget har ingått att analysera för- och nackdelar med att förlägga all undervisningstid i språkval till högstadiet, alternativt att låta huvudmannen fritt fördela undervisningstiden.

Utgiven år: 2021

Uppdrag om översyn av timplanen för grundskolan och motsvarande skolformer

Skolverket har gjort en översyn av timplanerna för grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan. I uppdraget har det ingått att särskilt titta på hur tiden för elevens val kan användas för att omfördela undervisningstid. I den här rapporten redovisas Skolverkets förslag.

Utgiven år: 2021

Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21.

Utgiven år: 2021

Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2020/21

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2020/21. Motsvarande statistik om sameskolan och internationella skolor ingår också.

Utgiven år: 2021

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt