Sök publikationer

Sökningen gav 1666 träffar.

Att planera, bedöma och ge återkoppling

Stödmaterial som syftar till att stötta lärare i arbetet med pedagogisk bedömning och utveckling av undervisning.

Utgiven år: 2021

Svenska elevers styrkor i matematik – TIMSS 2019

En diskussion baserad på kunskapsprofiler. Denna rapport är en fördjupningsstudie av Sveriges resultat i matematik från TIMSS 2019.

Utgiven år: 2020

Naturvetenskaplig begreppsförståelse

Fördjupningsrapport om elevsvar i TIMSS 2019. I den här rapporten presenteras en fördjupad analys av svenska elevsvar på fyra olika kunskapsfrågor i naturvetenskap som samlats in inom ramen för TIMSS 2019.

Utgiven år: 2020

Rektorsprogrammet. Måldokument 2021-2027

En presentation av rektorsprogrammets syfte, mål och innehåll.

Utgiven år: 2020

Uppdrag om en webbutbildning för återvändande lärare och förskollärare

Redovisning av uppdrag om en webbaserad utbildning om styrdokument till lärare och förskollärare som återvänder till yrket 

Utgiven år: 2020

Komvux som särskild utbildning

Detta material vänder sig till ansvariga för och verksamma inom komvux som särskild utbildning. Syftet med materialet är att ge information om bestämmelser som reglerar komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Utgiven år: 2020

Uppdrag om stödjande insatser med anledning av covid-19

Redovisning av uppdrag att genomföra stödjande insatser med anledning av covid-19 givet i särskild ordning den 30 april 2020 (U2020/02765/S) 

Utgiven år: 2020

Uppdrag om gruppstorlekar vid fjärrundervisning

Redovisning av uppdrag om gruppstorlekar vid fjärrundervisning givet den 10 september 2020.

Utgiven år: 2020

Så använder du kursplanerna

Den här broschyren tydliggör hur kursplanen och kunskapskraven är uppbyggda, hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att du som lärare ska använda den för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg.

Utgiven år: 2020

Så använder du ämnesplanerna

Den här broschyren tydliggör hur ämnesplanen är uppbyggd, hur ämnesplanens olika delar förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att du som lärare ska använda den för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg.

Utgiven år: 2020

Uppdrag om insatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser

Redovisning av uppdrag att genomföra kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan

Utgiven år: 2020

Uppdrag om insatser för att stärka läslovet

Redovisning av uppdraget att genomföra kontinuerliga och långsiktiga insatser för att stärka läslovet givet i särskild ordning den 3 maj 2018 (U2018/02093/S)

Utgiven år: 2020

PM – Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2020

Andelen elever som börjar på nationella program och tar examen inom tre år ökar. År 2020 var det 78,2 procent av eleverna som genomförde gymnasieskolan med examen inom tre år.

Utgiven år: 2020

TIMSS 2019. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv.

TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell jämförande studie som genomförts i 64 länder. Studien undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8.

Utgiven år: 2020

PM – Kommunernas aktivitetsansvar perioden 2019/2020

Endast en av tre ungdomar som avregistreras från kommunernas aktivitetsansvar går vidare till studier. Det visar Skolverkets statistik över kommunernas aktivitetsansvar för perioden 2019/2020.

Utgiven år: 2020

Likvärdiga betyg och meritvärden – kortversion

Dagens betyg går inte att få nationellt likvärdiga utan att göra förändringar i betygssystemet. I den här publikationen beskriver vi problematiken i dagens betygssystem och visar hur de nationella proven skulle kunna användas för att uppnå mer likvärdiga betyg och merit­värden i den svenska skolan.

Utgiven år: 2020

Likvärdiga betyg och meritvärden

Dagens målrelaterade betyg går inte att få nationellt likvärdiga utan förändringar i betygssystemet. I den här rapporten beskriver vi problematiken i dagens betygssystem och visar hur de nationella proven skulle kunna användas för att uppnå mer en mer likvärdig betygssättning i den svenska skolan.

Utgiven år: 2020

Etablering på arbetsmarknaden efter utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

I denna promemoria redovisas tidigare elevers etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning i kommunal vuxenutbildning (komvux) som bedrivits med statsbidrag för regionalt yrkesinriktad utbildning. Redovisningen utgör en delredovisning av det uppföljningsuppdrag som Skolverket har enligt förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Utgiven år: 2020

Etableringen på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad kommunal vuxenutbildning åren 2016–2017

I denna promemoria redovisas tidigare elevers etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning i kommunal vuxenutbildning (komvux). Uppföljningen behandlar komvux på gymnasial och grundläggande nivå samt komvux i svenska för invandrare (sfi).

Utgiven år: 2020

Uppdrag om fortbildning för förskollärare i förskoleklass

Redovisning av uppdrag om Fortbildning av förskollärare i förskoleklass givet i ändring av regleringsbrevet den 8 oktober 2020

Utgiven år: 2020

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt