Regeringsuppdrag och remisser

 Här finns Skolverkets regeringsuppdrag och remisser - både pågående och avslutade.

Pågående regeringsuppdrag – aktuella uppdrag som Skolverket fått i särskild ordning. Uppdrag som inkommit i regleringsbrev finns i senaste regleringsbrevet.

Rapporterade regeringsuppdrag – länkar till redovisade uppdrag i publikationsdatabasen.

Skolverkets remisser – aktuella remisser som Skolverket skickat ut för synpunkter.

Remissyttranden – sök bland Skolverkets svar på inkomna remisser.