Skolverkets remisser

Här finns remisser som Skolverket har sänt ut till myndigheter och organisationer, för att få synpunkter på förslag. Remisserna finns tillgängliga för synpunkter under en tidsperiod (vanligtvis några veckor) och plockas bort när remisstiden har passerats.

Är det tomt här har vi för tillfället ingen remiss som vi vill ha in synpunkter på.

Svar på andras remisser

Ovan visas de remisser som myndigheten själv skapat och sänt ut. Remisser som andra bett Skolverket att svara på hittar du på Skolverkets remissvar.