Skolverkets remisser

Här finns remisser som Skolverket har sänt ut till myndigheter och organisationer, för att få synpunkter på förslag. Remisserna finns tillgängliga för synpunkter under en tidsperiod (vanligtvis några veckor) och plockas bort när remisstiden har passerats.

Är det tomt här har vi för tillfället ingen remiss som vi vill ha in synpunkter på.

Remissyttranden – svar på andras remisser

Från och med januari 2022 söker du remissyttranden i Skolverkets webbdiarium. Klicka på länken nedan för att öppna webbdiariet. Skolverkets webbdiarium. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.