Pågående regeringsuppdrag

Här hittar du regeringsuppdrag i särskild ordning

Vi får också regeringsuppdrag i regleringsbrevet.
Regleringsbrevet och mer information om Skolverkets styrning.

2024

Uppdrag att undersöka användning av digitala enheter i skolan och fritidshemmet, U2024/01728 Pdf, 95 kB.

Riktade insatser för högre kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse, U2024/01164 Pdf, 150 kB.

För komvux ta fram kurser i svenska för invandrare och yrkeskurser på grundläggande nivå, U2024/01043 Pdf, 190 kB.

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m., U2024/00057 Pdf, 56 kB.

2023

Åtgärdsförslag inom det civila försvaret inför nästa försvarspolitiska inriktningsproposition, Fö2023/01998 Pdf, 2 MB.

Förlängd tid för uppdraget att lämna underlag om ungas levnadsvillkor, S2023/03148 Pdf, 87 kB.

Uppdrag om lärverktyg i skolväsendet, U2023/03229 Pdf, 60 kB.

Uppdrag att inrätta en samverkansstruktur för ett sammanhållet arbete med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott, Ju2023/02529 Pdf, 89 kB.

Uppdrag att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga, S2023/02379 Pdf, 175 kB.

Ändring av uppdrag om ett nationellt professionsprogram, U2023/01870 Pdf, 61 kB.

Stöd, kartläggning och uppföljning av skolsociala team. Gemensamt med Socialstyrelsen, U2023/01277 Pdf, 162 kB. 

Ändring av uppdraget om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet, U2023/01278 Pdf, 1 MB.

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m. (Förbereda införande av central rättning), U2023/00237 Pdf, 131 kB.

2022

Uppdrag om ett nationellt professionsprogram, U2022/02319 Pdf, 189 kB. 

Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens, Ku2022/00786 Pdf, 153 kB.

2021

Samverkansuppdrag om strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021-2031, S2021/06595 Pdf, 199 kB.

Uppdrag till skolmyndigheterna om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet, U2021/03837 Pdf, 315 kB.

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m.,U2021/03346 Pdf, 131 kB.

2020

Uppdrag till flera myndigheter att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång, I2020/03233 Pdf, 177 kB. 

Förlängd tid för uppdraget att lämna underlag om ungas levnadsvillkor, Ku2020/02689 Pdf, 956 kB.

Uppdrag att tillsammans med SPSM svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik, U2020/06064 Pdf, 2 MB.

2019

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven m.m., U2019/03788/S Pdf, 414 kB.

Uppdrag om samverkan för bästa skola, U2019/03786/S Pdf, 130 kB.

2017

Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m. U2017/03739/GV Pdf, 79 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 03 juli 2024

Innehåll på denna sida