Upphandling på Skolverket

Skolverkets upphandlingar ska bidra till att vi köper in varor och tjänster med hög kvalitet till en låg kostnad. Dessutom ställer vi krav som bidrar till en hållbar utveckling.

Skolverket köper varor och tjänster till ett värde motsvarande cirka en miljard kronor per år. Inköpen sker via gemensamma ramavtal som ingår i den statliga inköpssamordningen, via avtal/ramavtal som vi själva har upphandlat eller via inomstatliga överenskommelser.

Skolverkets upphandlingar genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) och våra interna styrdokument. Vid en upphandling försäkrar vi oss bland annat om att de leverantörer vi ska teckna avtal med följer lagar och betalar skatt.

Bra att veta för dig som leverantör

Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Därför är vi mycket noga med hur vi använder våra skattepengar och har strikta riktlinjer för mutor och jäv. Vi tar inte emot gåvor eller andra erbjudanden från våra leverantörer, till exempel middagar.

När Skolverket köper in varor och tjänster ställs, förutom krav på själva varan/tjänsten, även hållbarhetskrav. Genom att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar vi till en hållbar utveckling.

E-handel (elektronisk handel)

Vi utvecklar vår e-handel för att effektivisera inköps- och fakturaprocessen. Vi använder oss av Visma Proceedo som system för e-handel. I dialog med leverantören ser vi till att beställning- och fakturahantering görs enligt villkoren i avtalet.

Vid frågor om e-fakturor kontakta: ekonomibrevlada@skolverket.se

Vid frågor om e-handel/beställningar kontakta: inkopochupphandling@skolverket.se

Pågående upphandlingar

Skolverket annonserar pågående upphandlingar i webbtjänsten Visma TendSign. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Om du har allmänna frågor om vår upphandling, sänd e-post till: inkopochupphandling@skolverket.se

Senast uppdaterad 28 juni 2023

Innehåll på denna sida