För leverantörer

Skolverket är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling.