Hållbar utveckling och miljö

God utbildning för alla är ett av målen i Agenda 2030 och vi bidrar till det genom att stötta skolutveckling. Vi arbetar också ständigt för att minska den miljöbelastning som vår egen verksamhet orsakar.