Tillgänglighetsredogörelse

Skolverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten för vår webbplats. Du kan också läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att skolverket.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna och gällande lagstiftning för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Identifierade brister

Skolverket har ett pågående arbete för att åtgärda de brister i tillgänglighet vi hittat.

Dokument

Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Från 2022 ska alla pdf skapade från 2022 vara tillgängliga. Vissa autogenererade dokument är inte tillgängliga, till exempel Kurs- och Läroplaner.

Formulär

Den som använder skärmläsare eller tangentbord för navigering kan i vissa fall stöta på problem med Mejla oss-formuläret på kontaktsidan skolverket.se/kontakt.

Färger

Kontrasten är ej tillräcklig på flera ställen på webbplatsen och i vissa dokument, där länkar förekommer på gul bakgrund.

Innehåll

Ett antal meningsbärande bilder saknar alt-texter.

Text presenteras ibland som bilder av text i stället för det mer korrekta text som text (vektor).

Länkar

Det finns brister i hur länkars mål beskrivs.

Navigering

När man navigerar mellan bedömningsstöd och kartläggningsmaterial till en ny sida så skapas nya länkar i brödsmulorna för varje sida. Detta gör sidorna mindre tillgängliga då det efter hand krävs väldigt många tabbningar.

Video

Visuell information med ljud (film och video) syntolkas inte alltid. Förinspelad video som publiceras efter 23 september 2020 ska uppfylla kraven på syntolkning. Vi ser över möjligheten att syntolka vårt innehåll eller göra det tillgängligt på annat sätt, som genom motsvarande innehåll i text.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi testar löpande våra webbplatser och tjänster kopplat till nyutveckling och genomför regelbundet tillgänglighetsgranskningar och användartester.

En större tillgänglighetsgranskning för skolverket.se genomfördes senast hösten 2021.

Lämna en synpunkt om tillgängligheten

Kontakta oss om du upplever att du på grund av ovanstående eller andra brister hindras från att ta del av innehållet på skolverket.se.

Kontakta oss via vårt synpunktsformulär

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vi kommer att uppdatera denna tillgänglighetsredogörelse löpande. När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Senast uppdaterad

Tillgänglighetsredogörelsen är senast uppdaterad i april 2022.

Senast uppdaterad 25 september 2023

Innehåll på denna sida