Skolverket

Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling – lagens krav och huvudmannens ansvar

tumnagel

OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt. Läs mer om ändringen i diskrimineringslagen i länken nedan.

Lagstiftningen ställer höga krav på skolors och förskolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Det råder nolltolerans. Det vi inte accepterar på en arbetsplats för vuxna, ska vi heller inte acceptera att barn och elever utsätts för i skolan. Antalet anmälningar från elever och föräldrar om kränkningar ökar. Flera kommuner har tvingats betala skadestånd till elever då Barn- och elevombudet drivit ärenden. Det är skolans huvudman, den kommunala nämnden eller den fristående skolans eller förskolans styrelse, som är ansvarig juridiskt och ekonomiskt om ett barn eller en elev far illa. Det behövs ett aktivt huvudmannaskap och systematiska rutiner för uppföljning, kommunikation och stöd mellan skolhuvudmannen och en skolas rektor när det gäller diskriminering och kränkande behandling.Det här stödmaterialet riktar sig till rektorer, skolchefer och skolhuvudmän. Genom intervjuer med myndighetsrepresentanter och personer i ledningsfunktioner i verksamheterna ges exempel på hur arbetet mot diskriminering och kränkningar kan se ut. Ambitionen är att ge fakta, tips och inspiration för att skapa en trygg skolmiljö.

Ladda ner som PDF (1046 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
68
Best nr
10:1211

Varukorg

Varukorgen är tom

Gör beställning

Varukorg

Titelá prisAntalSummaTa bort
Summa exklusive moms
Moms 6%
Summa inklusive moms (porto tillkommer)
Gör beställning

Mängdrabatt

  • 5% rabatt vid beställning av 10 - 49 exemplar av en artikel.
  • 10% rabatt vid beställning av 50 exemplar eller fler.