Provpoängens tillförlitlighet

Rapporten syftar till att ge en beskrivning av tillförlitligheten i bedömningar som baseras på prov och provpoäng. Bakgrunden till rapporten är det ökade antalet nationella prov i skolan samt de tendenser som visar att proven får allt större betydelse när det gäller till exempel betygssättning.

Den här rapporten ingår i en serie rapporter som handlar om de nationella proven. De nationella provens betydelse har under senare år ökat påtagligt. Nya ämnen har tillkommit och proven har blivit obligatoriska i flera årskurser. Det finns också tendenser till att proven får allt större betydelse när det gäller betygssättning och att bedöma skolans och undervisningens kvalitet. Mycket lite finns dock skrivet om hur tillförlitliga provresultat egentligen är och hur säkra slutsatser man kan dra om elevers kunskaper utifrån deras prestationer på proven. Den här rapporten har ambitionen att ge en beskrivning av tillförlitligheten i kunskapsbedömningar som baseras på prov uppbyggda av uppgifter som poängsätts eller där resultaten redovisas som antal erhållna belägg på olika kunskaper och förmågor.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2015

Serie: Aktuella analyser

ISBN : 978-91-7559-183-4

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt