Beskrivande statistik 2018

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

PM - Barn och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2017

PM - Barn och personal i förskolan 2017

PM - Betyg i årskurs 6, vårterminen 2018

PM - Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2018

PM - Betyg och stöd från årskurs 6 till 9, 2017

PM - Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2017

PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2017/18

PM - Elever och personal i fritidshem läsåret 2017/18

PM - Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2017/2018

PM - Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare år 2017

PM - Etableringen på arbetsmarknaden och fortsatta studier år 2015-2016 efter avslutad kommunal vuxenutbildning

PM - Jämförelse mellan elevernas gymnasieval och var de studerade 2017/18

PM - kommunernas aktivitetsansvar 2017/18

PM - Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2017

PM - Nationella prov i gymnasieskolan vårterminen 2018

PM - Nyinvandrade elever i grundskolan hösten 2017

PM - Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2017/18

PM - Planerad undervisningstid 2017/18

PM - Slutbetyg i grundskolan, våren 2018

PM - Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2017/18

PM - Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2018/19

PM - Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan 2016?

Relationen mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9 2017

Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2017/18

Skillnader mellan provresultat och betyg i gymnasieskolan 2017

Totala kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2017