PM - Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2017

I denna promemoria beskrivs den officiella statistiken om elever, kursdeltagare och studieresultat i kommunal vuxenutbildning (komvux) år 2017. Statistiken om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare redovisas separat.

Totalt studerade knappt 235 000 elever inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå år 2017. Det motsvarar 4 procent av befolkningen i åldern 20–64 år. Merparten (cirka 80 procent) studerade huvudsakligen på gymnasial nivå. År 2017 uppgick antalet elever på gymnasial nivå till drygt 185 000, vilket är en ökning från föregående år med ca 6 000 elever. På grundläggande nivå har antalet elever ökat med ca 7 000 personer från föregående år och uppgick år 2017 till drygt 49 000 elever. Procentuellt sett är elevökningen på grundläggande nivå mycket högre, 17 procents ökning jämfört med den procentuella ökningen på gymnasial nivå som är 3 procent.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2018

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2018:01008

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt