Beskrivande statistik 2022

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Arbete, studier och daglig verksamhet efter gymnasiesärskolan

Arbete, studier och daglig verksamhet efter komvux som särskild utbildning

Barn och personal i förskola – hösten 2021

Betyg i årskurs 6 – vårterminen 2022

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2022

Elever i förskoleklass – läsåret 2021/22

Elever i grundsärskolan – läsåret 2021/22

Elever i gymnasieskolan – läsåret 2021/22

Elever i gymnasiesärskolan – läsåret 2021/22

Elever i komvux som särskild utbildning – läsåret 2021/22

Elever i specialskolan – läsåret 2021/22

Elever och personal i fritidshem – läsåret 2021/22

Elever och skolenheter i grundskolan – läsåret 2021/22

Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2021

Etableringen på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2019 och 2020 efter avslutad kommunal vuxenutbildning

Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier år 2020 efter gymnasieskola

Kommunernas aktivitetsansvar – perioden 2021/2022

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2021

Obehöriga lärare i grundsärskolan - läsåret 2021/22

Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning – läsåret 2021/22

Planerad undervisningstid i grundskolan – läsåret 2021/22

Resultat på de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 – läsåret 2021/22

Skolverkets bedömning av de preliminära kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet samt skola och vuxenutbildning budgetåret 2021

Slutbetyg i grundskolan – våren 2022

Särskilt stöd i grundskolan – läsåret 2021/22

Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2022/23

Uppföljning av regionalt yrkesvux – utbildning 2021 och etablering 2020