Kommunernas aktivitetsansvar – perioden 2021/2022

I detta PM redogör vi för statistiken över kommunernas aktivitetsansvar under perioden andra halvåret 2021 och första halvåret 2022. Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret under perioden omfattade totalt 58 600 ungdomar.

Ungdomarna som omfattas av aktivitetsansvaret har slutfört grundskolan eller motsvarande skolformer men inte gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning och de deltar inte heller i någon av dessa utbildningar.

Statistiken visar bland annat att 48 procent av de omfattade ungdomarna har avbrutit gymnasiestudier på nationellt program eller introduktionsprogram och ytterligare 28 procent har avslutade gymnasiestudier utan examen. En fjärdedel av ungdomarna rapporteras ha deltagit i minst en åtgärd. De vanligaste åtgärderna var enstaka samtal respektive studie- och yrkesvägledning. Under perioden 2021/2022 rapporterades 9 200 ungdomar ha avslutat minst en åtgärd och fler än var femte av dessa har påbörjat eller återupptagit studier. Under den aktuella perioden avregistrerades över 32 000 ungdomar. Den främsta orsaken, med 53 procent, var att de fyllt 20 år och 35 procent av ungdomarna avregistrerades då de påbörjat studier på ett introduktionsprogram, på ett nationellt program eller motsvarande.

Sett över en fyraårsperiod, från 2018/2019 till 2021/2022, har andelen ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret minskat från 14 till 11 procent av samtliga ungdomar i åldersgruppen. Det är framför allt andelen ungdomar som är fortsatt eller återkommande omfattade av aktivitetsansvaret som har minskat, från 9 till 6 procent.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2022

Serie: Beskrivande statistik

Diarienummer : 2022:2910

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt