Forskning om liv och arbete i svenska klassrum

Denna översikt redovisar en del av den kunskap som den svenska klassrumsforskningen bidragit med.

Vad händer på lektionerna? Varför är eleverna och lärarnas upplevelser och erfarenheter så olika? Går det att få en objektiv bild av vad som sker i klassrummet? Mycket av den klassrumsforskning som bedrivits har haft som ambition att lyfta fram olika bilder av livet i ett klassrum. Denna översikt redovisar en del av den kunskap som den svenska forskningen bidragit med. Det sker i fyra avdelningar: forskning om den pedagogiska processen, språket i klassrummet, könsrollsmönster i klassrummet samt elevernas inbördes interaktion på lektionerna.Kjell Granström och Charlotta Einarsson drar delvis slutsatserna att formerna för undervisning i svenska klassrum fördelar sig grovt sett på tre typer av aktivitet, nämligen lärarledda genomgångar och förhör, grupparbete samt enskilt arbete. Läraren står för två tredjedelar av den offentliga kommunikationen i klassrummet. Pojkar får mer uppmärksamhet av läraren i klassrummet än vad flickor får. Forskningen har även visat att elevernas inbördes interaktion är omfattande under en vanlig lektion och att denna interaktion pågår vid sidan om lärarens undervisning. Sökord; klassrum, undervisningsprocess

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Forskning i fokus

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt