Studieresultat och social bakgrund

Den är översikten har som syfte att beskriva vad de senaste fem årens forskning om eventuella samband mellan social bakgrund och studieresultat kommit fram till.

Föräldrars utbildning och yrke påverkar barnen på flera sätt. Det påverkar betygen, val av fortsatta studier och tankarna på vad som är möjligt. Ett begrepp som nämns i boken är "hemmets läroplan". Det är ett uttryck för föräldrars förhållningssätt till sina barns skolarbete. På vilket sätt "hemmets läroplan" egentligen samverkar med t ex socialgruppstillhörighet och hur detta i sin tur påverkar studieresultaten är en fråga som ännu inte fått tillräcklig belysning. Denna översikt syftar därför till att kortfattat beskriva vad de senaste fem årens forskning om eventuella samband mellan social bakgrund och studieresultat kommit fram till. Det övergripliga svar som ges är att mycket bygger på den klasstillhörighet som innehas. Den sociala klass som dominerar i en miljö påverkar övriga attitydmässigt inom flera områden, vare sig det gäller musiksmak eller inställning till skola och utbildning. Ett starkt samband kan påvisas mellan prestationsnivån i klassen och klassens sociala sammansättning. Det betyg som eleverna får tolkas olika och tillmäts olika betydelse beroende på den sociala bakgrunden. För barn i övre medelklassen var medelmåttiga eller låga betyg inget hinder för planer på fortsatta studier. Där fanns lösningar och alternativ. Detta är tydliga tecken på att det är en klassfråga. Sökord; studieresultat, social bakgrund

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Forskning i fokus

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt