Att lära som sexåring

Översikten ger en bild av forskningen kring barns utveckling och lärande. Frågor om innehåll och arbetssätt i olika verksamheter samt kvalitet i pedagogiskt arbete med barn tas upp.

Vilka är statens intentioner med samverkan/integrering av förskola och skola och hur har dessa förändrats de senaste decennierna? Vad kan vi lära av alla de försöks- och utvecklingsarbeten som bedrivits runt om i kommunerna? Vad är bra för barn i åldrarna runt skolstarten? Hur kan man med stöd i forskning om barns lärande och utveckling, i relation till de mål och riktlinjer som finns, ge ett perspektiv på vad som kan betraktas som en god verksamhet för barn i åldrarna runt skolstarten? Översikten försöker ge svar på dessa frågor. I och med att barn från och med 1997 kan börja i skolan redan som sexåringar, är det intressant att studera hur detta kan komma att påverka utvecklingen av verksamheten. I vissa kommuner är sexåringarna inskrivna i skolan, i andra inte. Föräldrarna vet inte alltid hur det förhåller sig - om deras barn är skol- eller förskolebarn. Det som idag förefaller vanligast är att den allmänna förskolan har flyttats in i skolans lokaler. Kunskapen som förmedlas i denna skrift kan förhoppningsvis bidra till att en ny pedagogik kan utvecklas där barns lärande, ur deras eget perspektiv, sätts i centrum. Kanske kan skriften också bidra till att kommunerna slipper göra om de misstag, som t ex tidigare försök till samordning av förskola och skola, utan istället lära sig av de positiva erfarenheter som gjorts. Sökord; sexåringar, skolstart

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1997

Serie: Forskning i fokus

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt