Matematiksvårigheter och svårigheter när det gäller koncentration i grundskolan

Vad säger forskarna om elevers svårigheter i matematik och om "de bråkiga barnen" i skolan? Forskningsöversikten redovisar en bild av svensk forskning 1990-1995.

Vad vet vi idag om elever i skolan som bedöms vara i behov av särskilt stöd? Vilken forskning bedrivs i Sverige inom detta komplexa kunskapsområde? Vad säger forskarna om elevers svårigheter i matematik och om "de bråkiga eleverna i skolan"? Hur hänger olika slags svårigheter ihop? Vilken inverkan kan skolans organisation ha för elevers svårigheter? Kan man utifrån den aktuella forskningen dra säkra slutsatser om vilka insatser som behövs i skolan för elever "i riskzonen"? Om inte - vilken slags forskning behövs i framtiden för att komma närmare svaret? Forskningsöversikten redovisar en bild av svensk forskning 1990-1995. I den första delen redovisas forskning som berör elevers svårigheter i matematik. I den andra delen redogörs för sådana svårigheter som har med koncentration och/eller beteende att göra.Birgitta Sahlin nämner några faktorer som har inverkan på svårigheten med matematik: stadieuppdelningen, det sociala sammanhanget, undervisningssituationen, lärotakten och förmågan att förstå grundläggande matematiska begrepp. Flera forskare menar att det är viktigt att utveckla olika individualiseringsmodeller. Forskningsfrågor bör, enligt Birgitta, riktas mot vad som kan ses som meningsbärande kontexter i matematikundervisningen. Skolans insatser för barn och ungdomar i riskzonen måste ses som begränsade när det gäller antisociala, multipla, psykiatriska eller sociala problem, samtidigt som de kan verka gynnsamma enligt några forskare. Sökord; matematiksvårigheter, koncentrationssvårigheter, grundskolan

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1997

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt