Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning

En kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning och de grupperingar som kan uppstå i och med elevers olikheter att lära. Man menar också att elevers olikheter i första hand inte är ett organisationsproblem utan en utmaning för undervisningen.

Utgångspunkt för detta arbete har varit den situation som uppstod i samband med de nya läroplanerna1994. För grundskolan innebar det t ex att allmän och särskild kurs försvann och för gymnasieskolan bland annat att fler elever nu läser mer matematik. Mycket tyder på att önskemål om nivågrupperingar på olika stadier ökat och att sådana också förekommer redan på lågstadiet. Många ställer sig nu frågan - som man gjort under de senaste 100 åren: Är det en effektiv organisation? Rapportens litteraturöversikt redovisar resultat och erfarenheter som framkommit i forskning, främst kring nivågruppering men också kring andra former av grupperingar. Rapporten vill också ge olika infallsvinklar på en fråga som kan ses ur flera perspektiv och lyfta fram för diskussion andra faktorer som är av betydelse när dessa resultat skall tolkas. Till dessa hör skolans olika syften, uppfattningar om hur elever lär och synen på matematikämnet. Avsikten med denna rapport är att bidra med kunskaper, erfarenheter och tankar som kan utgöra underlag för diskussion och beslut beträffande grupperingar som fattas på skolorna. Med ytterligare insikter och med ökad förståelse för hur många faktorer samverkar ökar möjligheterna att fatta välgrundade beslut och också att hantera möjligheter, svårigheter och risker som kan finnas med olika arbetsformer. Elevers olikheter är inte i första hand ett organisationsproblem utan en utmaning för undervisningen.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2001

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt