Kvinnor och skolledarskap

I denna bok belyses ett område som hittills har varit sparsamt beskrivet i svensk forskning.

Antalet kvinnor på skolledande befattningar har under 1990-talet genomgått en dramatisk ökning i Sverige. Ett yrkesområde som under århundraden varit förbehållet män består plötsligt inom loppet av ett decennium till övervägande del av kvinnor. De frågor som denna utveckling väcker har dock getts ett mycket sparsamt utrymme i svensk forskningsrapportering. Internationellt är däremot kvinnors skolledarskap ett sedan länge etablerat kunskapsområde förknippat med omfattande forskningsinsatser. Med föreliggande forskningsöversikt är avsikten att i valda delar introducera detta kunskapsområde samt att ge en genusteoretisk belysning av kvinnors skolledarskap, som en historisk utveckling med koppling till svensk och internationell forskning inom området. Analysen visar på en historiskt sett motsägelsefull utveckling. Kvinnors skolledarskap har alltid diskuterats som ett problem, länge utifrån det faktum att kvinnorna var så få, för att under 1990-talet röra problemen med att de är så många. I den parallella och paradoxala utvecklingen betonas vikten av ett ökat antal kvinnliga skolledare med ett framhävande av kvinnlig ledarstil samtidigt som det som kopplas samman med femininitet nedvärderas.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2001

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt