Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat

Kunskapsöversikt om ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat grundat på ett stort antal internationella undersökningar och sammanställningar av forskningsresultat.

Vilken betydelse har ekonomiska resurser för de resultat som eleverna uppnår? De forskningsresultat som förelåg vid 1990-talets början tolkades så att ökning eller minskning av de ekonomiska resurserna inte påverkar elevernas resultat. Under senare år har nya studier utförts som ger anledning att ifrågasätta denna slutsats. Denna skrift presenterar en översikt av aktuell internationell forskning om sambandet mellan ekonomiska resurser och pedagogiska resultat. Ett inledande kapitel tar upp de huvudsakliga undersökningsmetoderna och resultat från andra översikter. Redan här kan det fastslås att resurser har betydelse för elevernas resultat. Därefter presenteras i olika kapitel resultat från studier av olika resursslag. Vad gäller klasstorlek visar flera undersökningar att åtminstone för yngre elever ger mindre klasserbättre resultat. De sammantagna undersökningsresultaten visar också att lärarnas kompetens är den viktigaste enskilda resursen. Även en översikt över den svenska skolans resurser och resultat i internationell jämförelse presenteras.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2002

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt