Handledning av pedagogiskt yrkesverksamma (Fif, nr4)

Handledning av yrkesverksamma med inriktning mot ett ökat professionellt yrkeskunnande är idag ett allt vanligare inslag i arbetslivet. pedagogiskt yrkesverksamma.

Inom vissa yrkesgrupper t ex de som arbetar inom vård och behandling ses handledningsom en förutsättning för en yrkesmässig utveckling. Inom andra yrkesgrupper, t ex lärare inom förskola och skola, är handledning ett tämligen nytt inslag där form och innehåll fortfarande är under utveckling. I denna översikt diskuteras handledning för den sistnämnda gruppen och benämns här för handledning av pedagogisktyrkesverksamma. Handledning av pedagogiskt yrkesverksamma har till syfte att stimulera den egna verksamhetens utveckling. Handledningen ses som ett möte mellan tre parter; pedagoger, skolledare, akademiker och bedrivs vanligtvis inom kompetensutveckling. I handledningen möts pedagoger i grupp tillsammans med någon från högskolan. I mötet är pedagogernas erfarenheter från den egna verksamhetenen utgångspunkt i de frågor som lyfts upp för diskussion och reflektion. Denna bok inleds med en beskrivning av handledningsbegreppet. Därefter diskuteras aktörernas roller i mötet följt av handledningens pedagogiska uttryck och diskurs. Avslutningsvis diskuteras handledningens möjligheter i ett skolutvecklingsperspektiv. Boken riktar sig till alla som är intresserade av att förändra sin verksamhet på ett medvetet och långsiktigt sätt. Den är lämplig för både praktiker, ledare och akademiker som ingår i gemensamma projekt. Boken kan också användas i såväl grundutbildning som kompetensutveckling.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2003

Serie: Forskning i fokus

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt