Ungas livstolkning och skolans värdegrund (Fif nr 14)

I ungas livstolkning och skolans värdegrund får vi en genomgång av forskning och litteratur som lyfter fram barns och ungdomars livssyn och värderingar och sätter dem i relation till skolans värdegrund och samhällets plus förändring.

I ungas livstolkning och skolans värdegrund får vi en genomgång av forskning och litteratur som lyfter fram barns och ungdomars livssyn och värderingar och sätter dem i relation till skolans värdegrund och samhällets förändring. Forskning som ger barns perspektiv på livet är grund för urvalet. Äldre litteratur och forskning från nordiska och andra länder ger historiska och internationella utblickar. Utgångspunkten är att värdegrunden måste gestaltas i det liv som levs i förskola och skola. Barns livssyn och värderingar blir då av stor betydelse. Barns uppfattning av religion, barns livstolkning, barns uppfattning av olika frågor i tillvaron, filosofi och etik ges utrymme i olika kapitel. Genomgången visar att barn har frågor kring det mesta i livet, stort som smått. Utifrån detta formulerar barn värderingar, om rättvisa och allas lika värde. Resonemangen åtföljs ofta av stark känsla och klara förslag till handling, en utmaning för vuxnas sätt att se. Då värdegrunden skall gestaltas i skolan blir relationen mellan barn och vuxna och vuxnas syn på pedagogik av stor betydelse. Ett par kapitel ägnas därför åt forskningens bild av detta. En slutsats är att det krävs forskning som studerar förskola och skola som värdemiljö för både barn och vuxna för att få kunskap om möjligheter och hinder att gestalta värdegrunden där.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2003

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt