Motivation och vuxnas lärande - En kunskapsöversikt och problematisering (Fif nr 24)

Vad motiverar vuxna att delta i vidareutbildning? Vad menas egentligen med motivation? Går det att ta reda på vad detta är för något, och kan man använda denna kunskap för att stimulera deltagande i vuxenutbildning?

Med utgångspunkt i dessa frågor ger boken en översikt över motivationsteorier, från upplysningstidens teorier om den rationelle ekonomiske aktören, via teorier om instinkter, drifter och behov som motiverande, och till teorier om människors beteende som inlärt. Kognitiva teorier, det vill säga att motivation är beroende av människans uppfattning om verkligheten, eller att motivation beror på jaguppfattningen berörs också. Ett särskilt kapitel ägnas åt teorier som handlar specifikt om motivation och vuxnas lärande, där så kallade hinderteorier och dessas konsekvenser för vuxenpedagogik diskuteras. Framställningen avslutas med en kritisk granskning av motivationsbegreppet. Istället för att förklara vad som får människor att handla, föreslås att motivationsteorier snarare bör ses som redskap för disciplinering och kontroll. De riskerar att förlägga motivationsproblem till individen, samtidigt som de osynliggör både dem som formulerar problemen och de grunder på vilka problemen formuleras.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2004

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt