Läskompetens i skolår 3 och 4 - en jämförelse mellan 35 länder (Forskning i fokus nr 21)

År 2001 deltog Sverige tillsammans med 34 andra länder i en jämförande undersökning av läsundervisning och läsresultat för 9-10 år gamla elever. Denna skrift redovisar de första resultaten från denna undersökning.

År 2001 deltog Sverige tillsammans med 34 andra länder i en jämförande undersökning av läsundervisning och läsresultat för 9-10 år gamla elever. Totalt deltog 16 676 elever från skolår 3 och 4 i den svenska delen av undersökningen. I undersökningen fick eleverna göra några olika läsprov, och de fick besvara enkäter med frågor kring läsning, vilket också deras föräldrar, lärare och skolledare gjorde. Denna skrift redovisar de första resultaten från denna undersökning. Resultaten är för Sveriges del mycket intressanta. De svenska eleverna i skolår 4 hade bäst resultat av samtliga deltagande länder! För eleverna i skolår 3 var dock resultaten inte lika framstående. Svenska treor har tidigare fått goda resultat i internationella läsundersökningar, vilket pekar på att läsresultaten kan ha försämrats. En annan undersökning som genomfördes samtidigt pekar i samma riktning. I rapporten redovisas också en lång rad resultat kring elevernas inställning till läsning och deras läsvanor, liksom kring föräldrarnas betydelse för elevernas läsutveckling. Skillnader mellan läsundervisning i Sverige och andra länder beskrivs, och analyser på skolnivå av faktorer som skolklimat och elevers trygghet redovisas.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2005

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt