Möten för lärande - Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan (Fif nr 6)

Möten för lärande bygger på en undersökning om den pedagogiska verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. Genom inträngande skildringar och detaljerade exempel från verksamhetens vardag tydliggörs pedagogiska strategier och förhållningssätt.

I "Möten för lärande - pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan" ställs angelägna frågor om vuxnas förhållningssätt och den pedagogiska verksamheten för små barn i förskolan. Det framgår att arbetet med de yngsta barnen är komplext och ställer stora krav på pedagogers skicklighet. En rik flora av perspektiv och dilemman framträder i spänningsfältet mellan det pedagogiska uppdraget, verksamhetens villkor och de processer och möten mellan barn och vuxna som utgör verksamheten. Yttre villkor, som barngruppernas storlek och personaltäthet, samt pedagogers syn på barnet som person, deras lärande och kunskapssyn liksom de vuxnas gemensamma mål är alla ömsesidigt påverkande aspekter av stor betydelse för verksamheten i förskolan. Boken ger ett kunskapstillskott om verksamheten för de yngsta barnen, som kan inspirera till diskussioner omkring pedagogisk verksamhet för små barn, men pekar också ut en riktning för kommuners ansvar och planering av verksamheten, för kunskapsutveckling hos pedaogigker och för fortsatt forskning.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2005

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt