Pedagogisk utvärdering som styrning - En historia från präster till PISA (Fif nr 35)

I denna bok presenteras hur utvärdering inom skolan, har vuxit fram och förändrats fram till idag.

I denna bok presenteras hur utvärdering inom skolan, har vuxit fram och förändrats fram till idag. I det agrara samhället är församlingsprästerna viktiga aktörer i kontrollen av den lagstadgade läs- och kristendomsundervisningen. Med folkskolestadgan 1842 får folkskoleinspektörerna uppgiften att kontrollera att kommunerna fullgör sina lagstadgade skyldigheter att bygga skolhus och tillsätta godkända lärare. I början av 1900-talet differentieras blivande medborgarna till olika uppgifter i det framväxande industrisamhället genom intelligenstest och pedagogiska mätningar. Syftet är att på vetenskaplig grund göra urval. I mitten av 1900-talet bedöms statliga reformer och program inom utbildningsområdet genom systematiska utvärderingar. I slutet av århundradet ser vi resultaten av reformeringen av det svenska förvaltningssystemet. Utvärdering brukas inledningsvis för insyn i och information om verksamheten på olika nivåer i systemet men blir efterhand ett allt starkare verktyg för en centralstyrning av verksamheten i skolan. I slutet av boken kan vi konstatera, att marknadstänkandet har fått allt större genomslag, och att kvalitet blivit en tvingande regim även inom utbildningssektorn. Åter blir kvalitetsgranskning en huvuduppgift och kunskapsmätningar av olika slag får allt större betydelse. Något som också håller på att växa sig allt starkare är utvärdering som en del i en övernationell styrning, där inte minst utbildning är ett centralt område. Pedagogisk utvärdering handlar allt mer om att mäta och värdera för att jämföra elever, skolor och utbildningssystem.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2007

Serie: Forskning i fokus

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt