Grundläggande vuxenutbildning. Kommentarer, kursplaner, betygskriterier

Detta material innehåller dels en kommentardel, dels de kursplaner och betygskriterier, som kan börja användas fr.o.m. 2005-01-01 och ska användas fr.o.m. 2005-07-01. Den studerande har dock rätt att slutföra påbörjad kurs enligt de äldre bestämmelserna längst till och med den 31 december 2005.

Materialet ersätter, vad gäller den grundläggande vuxenutbildningen, Skolverkets tidigare utgivna samlingshäfte Sfi och grundläggande vuxenutbildning, (den s.k. Uggleboken), som innehöll de styrdokument som då gällde för de två skolformerna sfi respektive grundläggande vuxenutbildning: programmål, kursplaner och betygskriterier. Styrdokumenten för sfi ändrades under 2002/2003.

Förordningen om kommunal vuxenutbildning (SFS 2002:1012) finns liksom övriga styrdokument på Skolverkets webbplats. Förordningsändringarna från juni 2004 innebär bl.a. att kunskapsområdet hem- och konsumentkunskap införs för den grundläggande vuxenutbildningen.

När det gäller bedömning ska, från 2005-01-01, i betygskriterierna "preciseras vilka kunskaper som krävs enligt kursplanen för att deltagaren ska få betygen Godkänd resp. Väl Godkänd". Det innebär att Skolverket även utarbetar betygskriterier för Väl godkänd. Föreskrifter införs om tillämpningen av betygskriterier när det gäller bedömning, som motsvarar dem som finns för andra skolformer.

De särskilda programmålen för grundläggande vuxenutbildning upphörde att gälla vid utgången av juni 2004 (SKOLFS 2004:17).

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2004

Serie: Kommentarmaterial

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt