Bra läsning och skrivning

Skriften beskriver bl a den teoretiska referensramen kring projektet Bra läsning och skrivning. Undervisningsfaktorer och undersökningsinstrument presenteras tillsammans med resultatet.

Syftet med undersökningen är att beskriva varför vissa lärare är framgångsrika i sin undervisning i läsning och skrivning under de första skolåren. Därför valdes för en djupstudie 20 lärare som under lång tid visat goda resultat i sin läs- och skrivundervisning. Resultaten presenteras på ett mer lättillgängligt vis i rapporten Rum för lärande (nr 71). De utvalda lärarna har varit yrkesverksamma i genomsnitt 26 år, och de flesta har arbetat minst 10 år på samma skola. Som mål för sin läs- och skrivundervisning anger lärarna att skapa läs- och skrivlust, intresse och glädje. De flesta lärarna föredrar inte en läsmetod framför någon annan, utan de kombinerar flera metoder. De vanligaste läs- och skrivaktiviteterna i den dagliga undervisningen är att läsa högt och tyst, att lära sig bokstav/ljud och att skriva i nära anslutning till läsning.Eleverna får redan från åk 1 planera sitt eget arbete och ta ansvar för sina egna uppgifter. Lärarna följer noggrant upp varje enskild elevs prestationer i läsning och skrivning. Lärarna har ett stort kontaktnät och samarbetar med andra lärare. Oavsett vem lärarna samarbetar med är syftet att förbättra undervisningen för den enskilde eleven. Eleverna lär sig att lära och ta ansvar för sin egen inlärning och lärarna har starkt engagemang för varje barns kunskapsutveckling i läsar- och skrivarlandet. Det didaktiska perspektivet har en framträdande roll; både vad eleverna lär sig och hur de lär sig är viktigt. Sökord; läs- och skrivinlärning.I länken nedan finns rapporten "Rum för lärande" som är en sammanfattning av resultaten i projektet Bra läsning och skrivning.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1994

Serie: Övrigt material

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt