Att använda standardprovresultat i den kommunala uppföljningen.

Rapporten visar på olika sätt att använda standardprovresultat i uppföljning och utvärdering på kommunal nivå.

Rapporten visar på olika sätt att använda standardprovresultat i uppföljning och utvärdering på kommunal nivå. Analsyer av data från nio kommuner görs på "skolnivå" och "kommunnivå". Resultaten visar bland annat att i allmän kurs följer kommunernas betygsfördelningen relativt väl standardprovsresultatens fördelning, medan det i särskild kurs finns rätt stora skillnader.

Tendensen i samtliga kommuner är att elever i särskild kurs får fler höga betyg (4:or och 5:or) än vad standardprovsresultaten motiverar. Flickor får generellt något högre betyg än motsvarande standardprovsresultat, medan något liknande mönster inte kan urskiljas beroende på socioekonomiska förhållanden i skolornas upptagningsområde. Däremot finns ett tydligt samband mellan såväl standardprovresultat som betyg och skolornas socioekonomiska förhållanden.

Högt medelpoäng på standardprovet och högt medelbetyg har framförallt skolor som ligger i områden där det bor en stor andel eftergymnasialt utbildade och en stor andel med svenskt medborgarskap. Det finns givetvis också skolor i områden med mindre gynnsamma socioekonomiska förhållanden där eleverna har högt medelpoäng och högt medelbetyg. Hur man för varje skola, med hänsyn taget till socioekonomiska förhållanden, ska kunna beräkna det "förväntade" standardprovsresultatet tas upp i rapporten.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt