Mot samma mål

Videon är en redigerad version av Skolverkets satellitkonferens Mot samma mål - om utvecklingssamtal, prov och betyg som sändes i september 1995.

1995 sändes denna satellitkonferens, i syfte att skapa en debatt om gymnasiereformen och samtidigt ge lärare runt om i landet möjligheten att ställa frågor kring detta ämne. I programmet deltar lärare, föräldrar, elever och folk från Skolverket. Emellanåt spelas några humoristiska sketcher upp för att tydliggöra de problem som finns inom de områden som diskuteras. Sambanden mellan läroplan, kursplan och betygen diskuteras. Utvecklingssamtalet, betygen och betygskriterierna samt de nationella proven är de områden som det skapas en dialog kring i denna video. Infaxade frågor ställs från undrande lärare och föräldrar. Skolministern Ylva Johansson berättar om tre skäl bakom förändringarna av gymnasieskolan. Det första är att vi inte längre talar om vad elever i allmänhet ska lära sig, utan vad varje elev ska lära sig. Det andra är att vi inte heller talar om vad man ska lära ut, utan vad elever ska lära sig. Att elever och föräldrar ska få ett större inflytande än tidigare är det tredje skälet till reformen. Det hela handlar om att ge lärarna större möjligheter att anpassa sin undervisning till förändringar i omvärlden och till elevers och föräldrars önskningar. Sökord; utvecklingssamtal, nationella prov, betyg, grundskola

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt