Norden i Europa

En presentation och beskrivning av nordiskt skolsamarbete med nordiska temaplaner och lokala kurser. Skriften ger också information om ekonomiskt stöd för utbytesverksamhet.

Norden i Europa är ett projekt för nordiskt skolsamarbete som syftar till att genom utbildning stärka den nordiska identiteten och göra Norden känd i Europa. Verksamheten startades 1994 med ett finskt-svenskt kursplanesamarbete. Projektet syftar till att omfatta hela Norden. Redan nu kan även studerande från Danmark, Island och Norge delta i kurserna. I boken ingår planer för ämnesområdena hotell- och restaurang-, kultur-, omgivning- och samhällskunskap samt byggteknik, näringsliv och omvårdnad. Projektet utvidgas ännu till att omfatta andra områden. Bokens syfte är att sprida information om nordiska temaplaner och om möjligheterna att tillämpa dem. Projektskolornas egna berättelser åskådliggör hur man har arbetat på lokal nivå. I boken ingår även information om ekonomiskt stöd för utbytesverksamhet samt uppgifter om hur medverkande projektskolor och skolmyndigheter kan nås för närmare information eller utbyte av erfarenheter av kursplanerna. Sökord; internationalisering, skolutbyte, temaplaner

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt