Undervisning för flickor - undervisning för pojkar . eller. undervisning för flickor och pojkar?

Skriften är en översikt som redogör för debatten kring och erfarenheterna av flick- och pojkmetoder, sam- och särundervisning.

Skolverkets projekt "Flick- och pojkmetoder" har som sitt övergripande syfte att på olika sätt samla in kunskap och erfarenheter från pågående utvecklingsarbete vid olika skolor där undervisningsformer och metoder väljs utifrån ett könsperspektiv. De centrala frågeställningarna är dels om det går att utveckla pedagogiska metoder som utgår ifrån flickors och pojkars förutsättningar, intressen och erfarenheter. Dels kring vilka effekter som blir resultatet av könsindelade grupper vad gäller t ex kunskapsutveckling, inlärningsmiljö och studieresultat.Den insamlade fördjupade kunskapen ska sedan på olika sätt föras ut och bidra till det pågående nationella utvecklingsarbetet av jämställdhet i skolan. Som ett led i detta arbete har projektet låtit ta fram denna översikt som redogör för den debatt som förs kring och de erfarenheter som gjorts av "flick- och pojkmetoder" liksom sam- och särundervisning. Debatten och erfarenheterna sätts in i sitt historiska sammanhang bland annat genom att relateras till den utveckling och de förändringar som förekommit.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt