Finns skolklassen? En studie av elevsammansättningen i grundskolan

Rapporten redovisar en studie av hur klasser och grupper sätts samman, vilka motiv skolpersonal har för detta och vilka förändringar som pågår.

De studier, från 1992-1995, som redovisas i denna rapport har gjorts inom ramen för Skolverkets utvärderingsprojekt med likvärdighetsperspektiv. Skolverket tar i detta sammanhang fram underlag för bedömningar av om skolväsendet och dess verksamhet präglas av en likvärdig utbildning såsom det föreskrivs i skollagen. Rapporten beskriver hur elevgrupper sätts samman och handlar om vad som styr utformningen av tiden och rummet som omger eleverna. Den är därmed ett steg på vägen till ökad kunskap om vad handlingsutrymme och styrmedel på lokal nivå kan innebära för elevers lärande och utveckling. Därmed är rapporten också ett av de underlag som kan användas för bedömning av om den utbildningssituation som erbjuds elever kan betraktas som likvärdig. Svaret på frågan "Finns skolklasser?" blir både ja och nej. Resultatet pekar på att det håller på att uppstå stora skillnader mellan skolor när det gäller sätt att organisera. Tre förhållningssätt kan urskiljas till begreppet klass: klassen finns som sammanhållande enhet, klassen finns av hävd, men funderingar finns hos skolpersonalen på förändringar, andra arbetsenheter präglar organiseringen av eleverna och klassen finns inte.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt