Hemspråksundervisningen - en översyn.

Rapporten innehåller en översikt om hur hemspråksundervisningen bedrivs, forskning inom området samt förslag till insatser för att förstärka hemspråksundervisningen.

Skolverket har på uppdrag av regeringen genomfört en översyn om hemspråksundervisningen. Skolverkets redovisning sammanfattas i denna rapport. Rapporten innehåller en översikt av hur hemspråksundervisningen bedrivs, forskning inom området samt förslag till insatser för att förstärka hemspråksundervisningen. Skolverket kan konstatera att hemspråksundervisning, det vill säga undervisning i och på hemspråket, bedrivs under andra förutsättningar än studier i främmande språk. Hemspråksundervisningen skiljer sig från undervisningen i främmande språk inom tre områden: styrdokument och regelverk för hemspråksundervisning, hemspråkslärarutbildning och fortbildning av hemspråkslärare och läromedel inom hemspråksundervisning. Hemspråksundervisning ska omfatta både undervisning i hemspråket, det vill säga språkundervisning, och studiehandledning på hemspråket i ett eller flera andra ämnen, det vill säga handledning för att förstå svenska texter. Elevens rätt till undervisning är beroende av undervisningsgruppens storlek eller vilket språk som är hemspråket. Skolverket framhåller att elevers rätt till hemspråksundervisning bör styras av kursplaner och inte av antalet skolår under vilka undervisningen bedrivits. Språkinlärningen bör ses i ett helhetsperspektiv, enligt forskning som Skolverket har tagit del av. Utveckling av hemspråket/modersmålet utgör grunden för den allmänna språkutvecklingen och är en förutsättning för att lära sig svenska. Vid sidan av hemspråksundervisningen behöver dessa elever även en kvalificerad undervisning i svenska som andra språk. Sökord; hemspråk, grundskola, gymnasieskola

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt