Kartläggning av fortbildning för skolhälsovårdspersonal

Skriften redovisar en uppföljning av skolsköterskors och skolläkares deltagande i fortbildning under tre år.

Rapporten redovisar en uppföljning av skolsköterskors och skolläkares deltagande i fortbildning under tiden 1991-1994. Skolsköterskor, skolläkare och rektorer vid ett urval av 75 skolor i olika delar av landet har besvarat en enkät. Bortfallsfrekvensen bland skolläkarna var tyvärr hög. Mer än hälften av skolsköterskorna uppger att de får 3-8 fortbildningsdagar per år. En liten grupp av skolsköterskor och skolläkare får mer än 12 dagars fortbildning per år. Nästan hälften av alla skolläkarna uppger att de inte får någon fortbildning alls. Av antalet fortbildningsdagar att döma, handlar fortbildningen till största delen om enstaka studiedagar. Det innehåll som skolsköterskor efterfrågar i första hand är samtalsmetodik, konfliktlösning, dyslexi, tonårsproblematik etc. Resultaten visar också att skolsköterskor och skolläkare huvudsakligen själva bestämmer och prioriterar innehållet i fortbildningen. Sökord; skolhälsovård, skolsköterska, skolläkare

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt