Övrigt material 2003

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Akana Ginas Romanes - läsebok på romska

Alfabetens land - läs- och skrivutveckling

Aljosha (Zigenarhövdingens pojke på romska kelderash)

Amare anglune betivura - läsinlärning, lovari variant

Aven dzilaben - 42 sånger på romska med noter

Avgifter i förskola och fritidshem 2003. Fördjupning av rapport 231.

Barashada afka hooyo. Läs- och skrivutveckling, texter, övningar

Barns läskompetens i Sverige och i världen

Beqto d warde - Texter skrivna av syrianska ungdomar i Sverige

Bildmapp - om seder och bruk

Bild och ord - texter för vuxna

Cd-skiva i svenska/svenska som andra språk. Skolår 6-9

Dalagga iyo duuyada - Om djur och växter i Somalia, fakta med övningar

Didaktik - föräldra- och lärarbok

Dituri Natyre Albanska 3 - oä-texter

E.Pippi (Pippi Långstrump på romska kelderash)

Elevmaterial i svenska/svenska som andraspråk. Texthäfte för skolår 6-9

En dotter berättar - om seder och traditioner i Iran, svensk version

Fakta om geografi - Lärobok som förklarar terminologin för geografi

Fakte mbi Gjografine dhe Historine Albanska 5 - om historia och geografi

Fif nr: 11 Unga demokrater - en översikt av den aktuella forskningen om ungdomar, politik och skolans demokrativärden

Fiskarna - En berättelse från en by i Turabdin

Flera språk - fler möjligheter - sammanfattning och förslag

Geografi om Kurdistan - nordkurdisk

Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem

Gumman och den lilla fågel, saga. Text på kurdiska och svenska.

Gymnasieskolans kursprov läsåret 2001/2002

Gymnasieskolans kursprov läsåret 2002/2003

Jag minns - om seder och bruk, persisk version

Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan

Kordhi a Wooddaada Akhriska af somaliga - Läs mera somaliska, antologi

Kränkande handlingar och informella miljöer

Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling

Lekar och ramsor från Kurdistan. Häfte med text på kurdiska och svenska.

Läslära på tigreska

Maah-Maaho iyo Maanso Soomaaliyeed - Ordspråk, dikter, sånger

Mimre - Poesi för barn

Moij Mostovi - bosnisk version. Läsebok utvecklad enligt Lpo 94

Moij Mostovi - kroatisk version. Läsebok utvecklad enligt Lpo 94.

Moij Mostovi - serbisk version. Läsebok utvecklad enligt Lpo 94.

More Languages - More Opportunities - A Summary

Nadja Taikon - Tjejen från Tanto

Natur- och samhällsorientering för grekiska elever, elevbok

Natur- samhällsorientering, lärarhandledning

Okuma kitabim - läslära på turkiska

O Tariq (Tariq, bergets hövding på romska kelderash)

O Tari thaj e Zerfi - en episk dikt, bunden

O Tari thaj e Zerfi - en episk dikt, häftad

Rim och ramsor 1 - ramsor, ordlekar

Rim och ramsor 2 - ramsor, ordlekar

Riwaayadda - Att lära av misstagen, traditionell pjäs

Sagird dicin dibistane - Nordkurdisk läsebok för år 1-3

Skolverkets årsredovisning 2002

So Ame Kerdam - Läsebok för romska elever

Somnakune vurmi - berättelser, lovari

Språkutveckling - Diagnostiskt material i svenska och svenska som andraspråk för skolåren 6-9

Studera på distans. Gymnasieelever berättar om erbjudanden och utmaningar i distansundervisning.

Svarta Rosor - Kale Ruze, Romsk litteratur, kultur och historia

Svenska utlandsskolor i siffror 2003

Toxu Qorena 2 - Läsutveckling

Toxu Qorena - Arbetsbok A

Toxu Qorena - Arbetsbok B

Toxu Qorena - Läsinlärning

Tre decenniers modersmålsstöd

Turabdinsk minigrammatik

Urat Tona - Läsebok albanska utvecklad enligt Lpo 94

Utsikt till insikt - nio skolors utvecklingsarbete inom den grundläggande yrkesutbildningen

Vi moderna flickor och andra berättelser

Vänskapens land - läs- och skrivutveckling

Ämnesproven skolår 9, 2002

Ämnesprov år 5, 2003