Kränkande handlingar och informella miljöer

En fördjupad studie om informella miljöer och kränkande handlingar.

Skolans miljöer är viktiga för barns och ungas lärande och trygghet. Men ofta har fokus varit inställt på vad som händer i klassrummet, och i betydligt mindre utsträckning på de skeenden, de relationer och därmed det lärande som ständigt pågår på raster, i skolans korridorer, på skolgården, bakom gympasalen, i matkön osv.I november 2002 presenterade Skolverket en nationell kartläggning av olika former av kränkande behandling. Kartläggningen visade på hur vanligt det är att barn blir kränkta i våra skolor och även var dessa kränkningar äger rum. Resultaten är entydiga. Eleverna uppger att 16 procent av kränkningarna äger rum i klassrummet. Resterande, alltså 84 procent av alla kränkningar, sker innan eller efter själva undervisningen; utomhus, i korridorerna, vid skåpen, i uppehållsrummet, vid toaletterna etc. Den vanligaste platsen där kränkningar äger rum för elever i år 5 är utomhus (44 procent). För elever i år 8 och i år 2 i gymnasieskolan anges främst korridorerna som den plats där de flesta elever blir utsatta (27 respektive 22 procent). Vad en elev blir utsatt för eller utsätter andra för lär barnet något om relationer, identitet, makt, sitt eget och andra människors värde. I miljöerna utanför klassrummet är barn och unga ofta lämnade utan vuxna. Särskilt gäller detta i de högre åren i grundskolan och i gymnasieskolan. Det är viktigt att personalen i skolan ger ökad uppmärksamhet åt dessa miljöer och de skeenden som äger rum där och tar ansvar för barns rätt till en trygg skolgång även när man inte har lektion. För att få mer kunskap gav Skolverket Värdegrundscentrum vid Göteborgs universitet i uppdrag att, parallellt med ovan nämnda kartläggning, göra en fördjupad studie om de informella lärmiljöerna och de kränkande handlingar som äger rum där. Studien bygger på intervjuer med barn och unga i olika åldrar för att få deras egna ord och berättelser om sin vardag. Att lyssna till barns och ungas egna erfarenheter och att involvera barnen i skolans arbete mot mobbning och andra kränkningar, är nödvändigt för ett framgångsrikt arbete med att skapa ett gott socialt, demokratiskt klimat i skolan.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2003

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt