Kränkande handlingar och informella miljöer

En fördjupad studie om informella miljöer och kränkande handlingar.

Skolans miljöer är viktiga för barns och ungas lärande och trygghet. Men ofta har fokus varit inställt på vad som händer i klassrummet, och i betydligt mindre utsträckning på de skeenden, de relationer och därmed det lärande som ständigt pågår på raster, i skolans korridorer, på skolgården, bakom gympasalen, i matkön osv.I november 2002 presenterade Skolverket en nationell kartläggning av olika former av kränkande behandling. Kartläggningen visade på hur vanligt det är att barn blir kränkta i våra skolor och även var dessa kränkningar äger rum. Resultaten är entydiga. Eleverna uppger att 16 procent av kränkningarna äger rum i klassrummet. Resterande, alltså 84 procent av alla kränkningar, sker innan eller efter själva undervisningen; utomhus, i korridorerna, vid skåpen, i uppehållsrummet, vid toaletterna etc. Den vanligaste platsen där kränkningar äger rum för elever i år 5 är utomhus (44 procent). För elever i år 8 och i år 2 i gymnasieskolan anges främst korridorerna som den plats där de flesta elever blir utsatta (27 respektive 22 procent). Vad en elev blir utsatt för eller utsätter andra för lär barnet något om relationer, identitet, makt, sitt eget och andra människors värde. I miljöerna utanför klassrummet är barn och unga ofta lämnade utan vuxna. Särskilt gäller detta i de högre åren i grundskolan och i gymnasieskolan. Det är viktigt att personalen i skolan ger ökad uppmärksamhet åt dessa miljöer och de skeenden som äger rum där och tar ansvar för barns rätt till en trygg skolgång även när man inte har lektion. För att få mer kunskap gav Skolverket Värdegrundscentrum vid Göteborgs universitet i uppdrag att, parallellt med ovan nämnda kartläggning, göra en fördjupad studie om de informella lärmiljöerna och de kränkande handlingar som äger rum där. Studien bygger på intervjuer med barn och unga i olika åldrar för att få deras egna ord och berättelser om sin vardag. Att lyssna till barns och ungas egna erfarenheter och att involvera barnen i skolans arbete mot mobbning och andra kränkningar, är nödvändigt för ett framgångsrikt arbete med att skapa ett gott socialt, demokratiskt klimat i skolan.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2003

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt