TIMSS Advanced 2008. Uppgifter i matematik årskurs 3 gymnasiet

Uppgiftsrapport till TIMSS Advanced 2008, huvudrapport 336. Redovisar de offentliggjorda provuppgifterna i matematik.

I denna rapport redovisas de offentliggjorda provuppgifterna i matematik i den internationella jämförande studien TIMSS Advanced 2008.TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersöker elevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i gymnasieskolans sista årskurs. Utöver proven där elever kunskaper mäts samlas en mängd annan information in t.ex. omnationella policyn och mål (nationell enkät), organisation och undervisning (skol- ochlärarenkäter) och elevers attityder (elevenkäter). Studien möjliggör jämförelser mellan länder och ger också information om förändringar i kunskap över tid inom de områdenundersökningen mäter. TIMSS Advanced 2008 genomfördes i tio länder.I rapporten inleds varje innehållsligt område i matematiken med en beskrivning av vadsom mäts i proven enligt ramverket för TIMSS Advanced 2008. Uppgifterna är dels avflervalstyp och dels sådana där eleverna ska konstruera egna svar. Uppgifterna presenterasmed rättningsanvisningar och svarsfördelning.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2009

Serie: Övrigt material

ISBN : 978-91-85545-79-7

Diarienummer : 2006:822

Länkar:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt