Övrigt material 2010

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

Creative Commons - en guide för lärare - har ersatts av best nr 11:1255

Diagnostiska uppgifter i matematik för användning i de tidiga skolåren.

Diagnostiska uppgifter i matematik för årskurs 6-9

Diskussionsfrågor. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

Ditt barns fritid är viktig

Ditt barns fritid är viktig, översatt

Ditt barns fritid är viktig, översatt till albanska

Ditt barns fritid är viktig, översatt till arabiska

Ditt barns fritid är viktig, översatt till bosniska

Ditt barns fritid är viktig, översatt till engelska

Ditt barns fritid är viktig, översatt till hindi

Ditt barns fritid är viktig, översatt till kinesiska

Ditt barns fritid är viktig, översatt till pashto

Ditt barns fritid är viktig, översatt till persiska

Ditt barns fritid är viktig, översatt till polska

Ditt barns fritid är viktig, översatt till ryska

Ditt barns fritid är viktig, översatt till somaliska

Ditt barns fritid är viktig, översatt till thai

Ditt barns fritid är viktig, översatt till tigrinska

Elevers läs- och skrivutveckling

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan - en kartläggning

Erfarenheter av samverkan

Gymnasieskolans kursprov vt 2009 - En resultatredovisning

Heippa 1 - tekstikirja - textbok

Heippa 2 - tekstikirja - textbok

Heippa 3 - tekstikirja - textbok

Hur förstår elever centrala begrepp inom fysiken? En fördjupningsstudie över hur elever löst frisläppta uppgifter.

Hur förstår elever centrala begrepp inom matematiken? En fördjupningsstudie över hur elever löst frisläppta uppgifter.

Högre krav och kvalitet för framtidens utmaningar

Kon hin džoralider ando amaro veš? Me? Vaj Vem är starkast i skogen? Jag? Eller..

Miritza och Sebastian

Paramiča taj o čačimo Románes Lovara 1. Saga & sanning Románes Lovara 1.

Paramiča taj o čačimo – Románes Lovara 2. Saga & sanning Románes Lovara 2

Paramièi aj pa èaèimos pe Romani .ib kelderash 1. Saga & Sanning kelderash 1

Paramièi aj pa èaèimos pe Romani .ib kelderash 2. Saga & sanning kelderash 2

Paramis thaj čačipe – ko romane arli 1. Saga och Sanning på Arli 1.

Paramis thaj čačipe – ko romane arli 2. Saga och Sanning på Arli 2

Saga och sanning på Romani 1

Saga och sanning på Romani 2

Skolan förändras och utvecklas. Skolverket ger rektorn stöd

Skolor som politiska arenor. Medborgarkompetens och kontrovershantering.

Skolverkets lägesbedömning 2010. Del 1 - Beskrivande data

Skolverkets årsredovisning 2009

Spetsa skolans IT-kompetens. Utgått - gäller inte längre!

Tio pinnar i luften

Uppdrag om Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

Uppföljning av simkunnighet i årskurs 5

Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2009

Utmaningar för skolan - Den nya skollagen och de nya reformerna

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Utveckling på gång! Skolverkets lägesbedömning 2009. Kortversion

What influences Educational Achievement in Swedish Schools?

Ämnesproven 2009 i grundskolans årskurs 5

Ämnesproven 2009 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10

Ämnesproven i biologi, fysik och kemi i årskurs 9.

Ämnesproven i grundskolans årskurs 3 - En redovisning av utprövningsomgången 2009