Hur förstår elever centrala begrepp inom matematiken? En fördjupningsstudie över hur elever löst frisläppta uppgifter.

Djupanalysen visar att svenska gymnasieelever inte behärskar uppnåendemålen i C-, D- eller E-kursen.

Djupanalys av resultaten i den internationella jämförande studien TIMSS Advanced 2008, rapport 336. I analysen identifierar forskaren Per-Olof Bentley tre orsaker till att majoriteten av svenska gymnasielever inte uppnår målen i C-, D- eller E-kursen: eleverna har med sig sämre matematikkunskaper från grundskolan än tidigare. Skillnaden motsvarar ungefär ett års matematikstudier och det finns inte möjligheter att repetera eller ta igen de studierna under gymnasietiden.

Matematikundervisningen är också alldeles för inriktad på lösningsprocedurer. Eleverna lär sig att göra beräkningar men de har ingen begreppslig förankring och lär sig inte att förstå hur de olika momenten i matematiken bygger på varandra. Utan en begreppslig förankring får eleverna svårt att lösa uppgifter i obekanta situationer.

Forskningen kommer också fram till att undervisningsuppehållen i den svenska matematikundervisningen inverkar negativt på elevernas resultat, det kan vara ända upp till ett års uppehåll mellan de olika matematikkurserna. Matematik är ett ämne som är mer känsligt för glömska än andra ämnen och framför allt gäller det procedurellt inlärd kunskap.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2010

Serie: Övrigt material

ISBN : 978-91-85545-75-9

Länkar:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt