Övrigt material 2013

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

An Assessment of the Situation in the Swedish School System 2013 by the Swedish National Agency for Education

Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

Att fånga undervisningstiden med målen i fokus. Garanterad undervisningstid i grundskolan ur ett huvudmanna- och skolperspektiv.

Att tala eller inte tala spanska

Avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2012

Barn, elever och personal - Riksnivå 2013

Dags för språkval!

Diskutera: Kunskapskravens värdeord i matematik

Diskutera - Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Elevhälsan i skollagen

En tillbakablick på de nationella proven i gymnasieskolan: Kursproven i engelska 2001-2012

En tillbakablick på de nationella proven i gymnasieskolan: Kursproven i matematik 1995 och framåt med konstruktion vid PRIM-gruppen

En tillbakablick på de nationella proven i gymnasieskolan: Kursproven i matematik 1995 och framåt med konstruktion vid Umeå universitet

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – demokrati, normer och värden

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – digitala verktyg, lärande och kommunikation

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – språk, lärande och identitet

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – upplevelser, känslor och stämningar

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan - för nyanlända

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan - för nyanlända, översatt till persiska

Katten Maja I maca Maja

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasiesärskolan översatt på meänkieli

Kort om gymnasiesärskolan översatt till engelska

Kort om gymnasiesärskolan översatt till romani kalderasch

Kort om gymnasiesärskolan översatt till ryska

Kort om gymnasiesärskolan översatt till thailändska

Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar

Nyanlända elever i fokus

PISA 2012, sammanfattning av rapport 398

PISA 2012 - 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

Rapport och uppföljning av nationella slutproven 2009-2012

Resource Allocation to Schools by Municipalities

Sammanställning av resultatet i ämnesproven de naturorienterande ämnena i årskurs 6, 2013

Sammanställning av resultatet i ämnesproven i de naturorienterande ämnena i årskurs 9, 2013

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i geografi i årskurs 6, 2013

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i geografi i årskurs 9, 2013

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i historia i årskurs 6, 2013

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i historia i årskurs 9, 2013

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2013

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i religionskunskap i årskurs 6, 2013

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i religionskunskap i årskurs 9, 2013

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i samhällskunskap i årskurs 6, 2013

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i samhällskunskap i årskurs 9, 2013

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9, 2013

Science Centers PM om en utvärdering av teknik- och naturvetenskap

Skillnaden mellan provresultat och kursbetyg i gymnasieskolan 2012

Skolmåltiden - en viktig del av en bra skola

Svensk utlandsundervisning i siffror 2013

Särskild utbildning för vuxna

Uppdrag om lärarlegitimationer - förberedelser inför kommande författningsändringar