Karriärutvecklingsfrågorna i PISA 2012

En analys av hur svaren förhåller sig till vad som är specifikt för länder, skolor, elever och deras familjer.

OECD HAR GENOMFÖRT PISA-UNDERSÖKNINGAR (Programme for International Student Assessment vart tredje år sedan år 2000. Förutom den stående delen som mäter elevernas ämnesfärdigheter ingick i 2012-års undersökning även en del som rörde utvecklingen av karriärkompetenser. Denna del var frivillig och besvarades av 22 av de 65 länder och ekonomier som deltog i PISA 2012. 14 av de 22 länderna är medlemmar i ELGPN-nätverket.Syftet med denna forskningsrapport är att göra en första analys av de fakta som kommit fram i PISA 2012 samt att undersöka om det går att lyfta fram några samband mellan vägledning och utbildningspolitik. Vidare att titta närmare på nationella skillnader i 15-åringars deltagande i vägledningsaktiviteter och undersöka hur de upplever sin karriärkompetens samt att föreslå områden för vidare analyser. Rapporten utgör en första analys av hur karriärutveckling påverkas av elevens personliga egenskaper och inställning, familje- eller skolbakgrund. Den avser inte att utforska varken sambanden mellan olika variabler eller att skilja ut någon absolut påverkan av enskilda variabler. Den inriktar sig mer på generella mönster och trender än på enskilda länder. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Professor Richard Sweet, Dr Kari Nissinen och Dr Raimo Vuorinen, som har rollen av ELGPN samordnare. Den svenska översättningen av rapporten har tagits fram och publicerats av Skolverket.

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt