Designförändringar mellan PISA 2012 och PISA 2015 - en metodstudie

Denna studie undersöker om förändringar i PISA:s mätmodell och övergången till datoriserade prov kan förklara uppgången i de svenska elevernas resultat mellan 2012 och 2015.

Allt sedan den första PISA-undersökningen 2000 har utvecklingen av de svenska elevernas kunskapsresultat visat på en nedåtgående trend. Men 2015 bröts den negativa resultattrenden: de svenska elevernas resultat visade en förbättring jämfört med föregående undersökning. I samband med PISA 2015 genomfördes några viktiga förändringar i PISA-undersökningens design och genomförande. Bland annat förändrades PISA-provens utformning och den statistiska mätmodell som används för att beräkna elevernas kunskapsresultat. Dessutom genomfördes proven på dator för första gången. Förändringarna kan ha påverkat elevernas resultat. Skolverket har med anledning av detta gett Christian Monseur i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning de resultatförbättringar som svenska elever uppvisat 2015 jämfört med 2012 kan förklaras av dessa förändringar i PISA:s design och genomförande. Christian Monseur är forskare vid Liege universitet och medlem i PISA:s technical advisory group.Vi vet också att elevers motivation att göra sitt bästa på prov påverkar resultaten. Christian Monseur fick därför också i uppdrag att studera hur elevernas motivation att delta i PISA kan ha påverkat deras prestationer. Den här sammanfattningen återger de viktigaste resultaten från Christian Monseurs analysuppdrag.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2018

Serie: Övrigt material

ISBN : 978-91-7559-326-5

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt