Internationell jämförelse av engelskspråkig undervisning i fem länder

Finland, Nederländerna, Tyskland, Spanien och Sverige

Författare: Liss Kerstin Sylvén

Denna studie har tagits fram som underlag för Skolverkets kartläggning och utvärdering av engelskspråkig undervisning i svensk gymnasieskola.

Studien visar hur engelskspråkig undervisning bedrivs i sammanhang som historiskt och språkligt skiljer sig från Sverige. I internationell jämförelse, framträder vissa drag som utmärkande för Sverige:

Svenska elever är i genomsnitt duktiga på engelska och de läser och hör mycket engelska på fritiden. Just fritidsengelskan har visat sig ha stor betydelse för engelskkunskaperna och kan vara en förklaring till att engelskspråkig undervisning i Sverige inte har uppvisat så tydliga effekter i utvecklingen av engelskan.

Sverige framstår som speciellt i det att en del skolor bedriver nästan all undervisning på engelska. Andelarna engelskspråkig undervisning i de andra länderna verkar ligga mellan 20 och 50 procent och det finns ibland särskilda regler om att vissa ämnen ska vara på modersmålet.

Engelskspråkig undervisning i gymnasieskolan är oreglerat i det svenska systemet. I de andra länderna finns det i flera fall språkkrav på lärarna i engelskspråkig undervisning – alltså att de ska ha betyg för en viss nivå i engelska – och även andra typer av regler, som omfattningen av engelska i undervisningen eller vilka ämnen som kan undervisas på engelska.

Denna publikation uttrycker inte nödvändigtvis Skolverkets ställningstagande. Författare svarar självständigt för innehållet och anges vid referens till publikationen.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2018

Serie: Övrigt material

ISBN : 978-91-7559-310-4

Länkar:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt