Entreprenöriell utbildning som värdeskapande lärande – en tredje väg?

Denna rapport presenterar en effektstudie av värdeskapande lärande som gjorts på uppdrag av Skolverket.

Studien är genomförd av Martin Lackéus och Carin Sävetun, Chalmers Tekniska Högskola, under hösten 2015 och våren 2016. Författarna som skrivit översikten svarar själva för innehåll och slutsatser.

Enligt grundskolans läroplan (Lgr 11) ska utbildningen ge eleverna ett förhållningssätt som stimulerar entreprenörskap. Det innebär att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Arbetsformerna inom entreprenörskap i skolan kan variera men vanligt förekommande är att eleverna arbetar med projekt där det finns mottagare i eller utanför skolan. I den här studien benämner författarna det arbetssättet som värdeskapande lärande vilket definieras som att låta elever lära sig genom att skapa värde för andra.

Syftet med denna studie är att utifrån ett entreprenörskapsperspektiv undersöka effekterna av att eleverna använder sina kompetenser för att skapa värden för andra.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2020

Serie: Övrigt material

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt